Naar menu
plaatje van een kantoor met Sanne en rieneke en een beeldscherm

Cordaan

Cordaan

Implementeren van leefstijlmonitoring verbeteren en verfijnen.
Cordaan had een zeer vakkundige technische implementatie gedaan van leefstijlmonitoring. Toch ging het gebruik ervan niet omhoog.
Samen met Rieneke Sterken hebben we onderzocht, geleerd en verbeterd.

Wat was de vraag?

Eind 2020 namen Elke en Suzanne contact met ons op met de vragen: Wil je ons helpen het implementeren van leefstijlmonitoring in de thuiszorg te verfijnen en verbeteren? En wil je ons leren hoe duurzaam implementeren werkt (veranderkunde).

Waarom was het nodig?

Er lag een verzoek om leefstijlmonitoring verder te implementeren. Hoewel een deel van de implementatie heel erg goed was gedaan, lukte het niet goed om de implementatie verder te krijgen. En beter gedragen in de verschillende teams. Inzicht in hoe een veranderproces werkt en wat daarin nodig is, was gewenst bij beide projectleiders.

Wat is er mogelijk gemaakt?

In een serie stakeholder-interviews en bijeenkomsten met titels als ‘vuurtoren’, ‘verstieren en versterken’ en ‘kaas maken’ hebben we binnen- en buiten Cordaan opgehaald wat er leefde rondom de implementatie van leefstijlmonitoring. Parrallel aan dat proces hebben we Elke en Suzanne gecoacht om hun eigen rol binnen het veranderproces te leren kennen en nog beter te gaan benutten. Aan de hand van de NoMad hebben we in kaart gebracht wat de huidige stand van zaken is en wat logische vervolgstappen zijn in de organisatie en binnen het project.

Hoe was de samenwerking?

“Op persoonlijk vlak leerde ik bijvoorbeeld dat ik dingen vaak tot in detail ‘voorkauwde’, of uitentreuren oplossingen aandroeg voor problemen of knelpunten die door een ander werden ervaren. Het lukte daarmee niet om de technologie volledig te borgen in de organisatie, gek vond ik dat. Nu weet ik dat het niet zo gek is. Ik hoef niet alles voor te kauwen of voor alles een oplossing te hebben. Sterker nog, dit kan de #verandering zelfs tegenwerken. Dus nu ben ík veranderd. […] Nu werken we sámen aan de toekomst, en staan we af en toe eens stil om te kijken of we nog vooruit gaan. En daar ben ik trots op!” Elke Bronckhorst – projectleider eHealth en innovatie

Lees hier de volledige post van Elke Bronckhorst over dit project: Linkedin Post

Rieneke Sterken gaat uitdagingen niet uit de weg. Waar een wil is is een weg. Behendig navigeren bij onverwachte problemen en buiten de lijntjes kleuren wanneer dat nodig is. Een team- en project aanjagen met een scherpe focus en oog voor groepsdynamiek. Hard werken, stilstaan, uitzoomen en inzoomen. Inspelend op nieuwe kansen en perspectieven.

Rieneke & Sanne is een duo dat beweging brengt. Twee verschillende mensen die elkaar aanvullen op daadkracht, versnellen en vertragen, creativiteit. Daarbij hebben ze aandacht voor de menselijke én de organisatorische kant van een verandering.