Naar menu
logo sheerenloo zonder tekst

Ontmoeten en leren faciliteren – ’s Heeren Loo

Ontmoeten en leren faciliteren – ’s Heeren Loo

Het faciliteren van een grote online bijeenkomst waar ontmoeten en leren centraal staat. Ruim 40 medewerkers van 's Heeren Loo verspreid over heel Nederland kwamen online bij elkaar. Om te leren en te ontmoeten. We hebben er samen een mooie en energieke bijeenkomst van gemaakt.

Wat was de vraag?

Kirstel belde me kort na mijn vakantie op. We kenden elkaar al van een van de masterclasses en het project ‘Sterker op eigen benen‘. Kirstel vertelde me over de kennisketens binnen ’s Heeren Loo en stelde me de vraag: “Wil je een presentatie geven over praktische do’s en dont’s van kennisdelen? Je hebt de gave om mensen op een humoristische manier anders te laten denken.”

Samen hebben we de concepten verkend met betrekking tot leren, samenkomen en het beoogde resultaat. Hierdoor veranderde de oorspronkelijke vraag in: “Wil je ons helpen bij het vormgeven van de bijeenkomst?”

Waarom was het nodig?

De kennisketens bestonden al geruime tijd en zo nu en dan kwamen alle regio’s en platforms samen om ervaringen uit te wisselen. Er was behoefte aan een energieke online bijeenkomst met de volgende doelstellingen:

Toerusten van platformleden in de ambassadeursrol die zijn hebben t.a.v. kennisdeling.

  • Toerusten van platformleden in de ambassadeursrol die zijn hebben t.a.v. kennisdeling.
  • Deelnemers te inspireren met praktische do’s en dont’s.
  • Opfrissen ‘Wat is je rol in de kennisketen’
  • Voorbeeld delen hoe invulling te geven aan een regionaal platform
  • Per regio: regionale platform te evalueren
  • Tussen regio’s: bovenregionaal te leren van elkaar

Daarnaast wilden we dat de deelnemers zich betrokken en verbonden voelden bij de andere ambassadeurs. De bijeenkomst moest ook interactief zijn, waarbij mensen de ruimte kregen voor contact en reflectie.

Wat werd er mogelijk gemaakt?

De online bijeenkomst faciliteerde uitwisseling en leren tussen deelnemers. Ze konden met humor nadenken over hun eigen rol en zich verbonden voelen met de groep. Fouten maken of niet alles weten was toegestaan zonder negatieve consequenties, en dit bereikten we door slim gebruik te maken van technologie en diverse werkvormen.

Ik geloof dat bijeenkomsten energiek en leerzaam moeten zijn, en ik streef ernaar om kennis direct over te dragen. We hebben de bijeenkomst samen voorbereid, en deze werd grotendeels uitgevoerd door Kristel en Marloes. Bij een volgende gelegenheid zal dit volledig door henzelf worden gedaan.

Hoe was de samenwerking?

In onze samenwerking was er veel wederzijds vertrouwen. De vraag die Kristel me stelde: “wil je 45 minuten mensen inspireren met de do’s en dont’s van kennisdelen” was totaal anders dan wat ik uiteindelijk heb gedaan: “Help ons een interactieve meeting te organiseren waarin vooral het ontmoeten tussen de mensen plaats kan vinden én ze van elkaar kunnen leren.” Er is vertrouwen nodig om dat proces aan te durven.

“Je hielp ons stil te staan bij wat we echt wilde en wat het doel was van de bijeenkomst. Hierna heb je ons geholpen om passende werkvormen te zoeken bij de doelen die we hadden. Dat was prettig. Het heeft bijgedragen aan het succes van de middag. Deze bijeenkomst heeft echt aangewakkerd wat ieders rol is in het platform. Mensen zijn ook echt iets anders gaan doen. Zo zag ik gisteren dat een bijeenkomst goed was vormgegeven doordat platformleden hun haal- en brengfunctie richting de regio goed oppakte.” Kristel Vlot – beleidsmedewerker ’s Heerenloo