Naar menu
Afbeelding van de voorkant van een flatgebouw met daarin een foto van een woonkamer

Sensire

Sensire

Ontwikkelen en begeleiden van een nieuwe vorm van wonen met zorg bij Sensire.

Jorrit Ebben en ik zijn betrokken geweest bij het schrijven van de plannen, het ontwerp van de elementen van verandering en de coaching van de projectleiders in hun uitdagende eerste stappen in dit mooie project. Inmiddels is wonen in de Grachtenpromenade een feit.

Wat was de vraag?

In augustus ’22 werd ik tijdens een wandeling over de dijk gebeld door Vera Goldewijk, ze werkt als innovatiemanager bij Sensire. Vera was bij een presentatie van Anne en mij geweest en had gedacht: we zoeken Sanne! Iemand die én verstand heeft van veranderen én het perspectief van de bewoner kan inbrengen. De vervolggesprekken deed ik met een van m’n verandervriend Jorrit Ebben en uiteindelijk werd aan ons de vraag gesteld: willen jullie met ons een plan van aanpak schrijven om het wonen met zorg binnen Sensire anders vorm te gaan geven?

Waarom was het nodig?

Sensire ziet dat de vragen aan de zorg uit de samenleving veranderen. De zorgprofessional werkt steeds meer met de handen op de rug in plaats van met de handen aan het bed. En met een snel toenemend tekort aan zorgpersoneel is het belangrijk om ook binnen Sensire vorm te geven aan een nieuwe manier van zorg organiseren. Een nieuwe manier waarbij ook de omgeving een belangrijke rol gaat spelen.

Wat is er mogelijk gemaakt?

Jorrit en ik zijn samen gestart met een vooronderzoek. Wat is er al gedaan aan vernieuwend werken? Hoe is het sentiment daarover binnen Sensire en waar ligt het grootste leerpotentieel? Samen met de opdrachtgever Jelly Hamberg, Vera Goldewijk, Daphne Mensink en Silke Rissewijck hebben we betekenis gegeven aan de resultaten van ons onderzoek. Vanuit wat Sensire en wij zelf belangrijk vinden, hebben we aandacht gegeven aan ontwikkeling én reflectie op de ontwikkeling. Hieruit volgde twee nieuwe projecten:

  • Ontwikkeling en Realisatie van de Grachtenpromenade.
    Een woning met plek voor 12 personen waar het wonen volledig opnieuw vormgegeven mag worden. Hierbij komt de regie over het wonen en de zorg bij de bewoners, verwanten en de samenwerkers (dat zijn alle mensen die samenwerken zoals zorgmensen, vrijwillers, familie, etc).
  • Leren en reflectie
    In een tweede project wordt actief gereflecteerd met de projectleider van de Grachtenpromenade. Hier worden lessen geleerd en vastgelegd, die worden gecategoriseerd in elementen van verandering. Zodat die elementen straks ook op andere plekken als nodig toegepast, verbeterd of veranderd kunnen worden.

Jorrit en ik zijn betrokken geweest bij het schrijven van de plannen, het ontwerp van de elementen van verandering en de coaching van de projectleiders in hun uitdagende eerste stappen in dit mooie project.

Hoe was de samenwerking?

De samenwerking met Sanne en Jorrit heb ik als prettig ervaren. Er was al snel een veilige sfeer om met elkaar te sparren en reflecteren, erg belangrijk binnen dit project. Steeds wanneer we dachten dat we de reflectie zo hadden georganiseerd dat vrijwel niets meer onder tafel bleef kwamen er na reflectie met Sanne en Jorrit toch nog elementen naar boven die erg waardevol waren voor beide projecten. Silke Risswijck – Projectleider Sensire

Jorrit Ebben begeleidt mensen en organisaties bij en naar vernieuwing van zorg en welzijn. Jorrit is een vooruitdenker die graag met de dagelijkse praktijk schakelt om zo iedereen mee te nemen in de (digitale) transformatie. Een strateeg die in staat is om te laten zien wat vandaag nodig is om bij morgen uit te komen en zo met mensen vernieuwing te realiseren op plekken die zich soms lastig laten veranderen.

Sanne & Jorrit is een duo dat beweging brengt. Ze bevorderen het samenwerken tussen groepen die elkaar van nature niet zo snel vinden. Daarbij hebben ze aandacht voor de menselijke én de organisatorische kant van een verandering.