Naar menu
AFbeelding van het logo van Helpende Hand

Helpende Hand Methodiek

Helpende Hand Methodiek

Ontwikkeling van een methodiek om duurzaam technologie in te zetten bij mensen met een EMB.

Hierbij ligt de nadruk op de samenwerking tussen verwanten, begeleiders en mensen met een EMB. Vrienden van verandering heeft het co-design proces begeleid.

Wat was de vraag?

Maurice Magnee benaderde mij in de zomer van 2022 en vroeg om mee te werken aan de ontwikkeling van de helpende hand methodiek. De vraag die daarbij centraal stond was: “Wil je ons helpen bij het co-designproces van de methodiek door jouw praktijkervaring in te zetten?”

“We ontwikkelen methodes waardoor zorgprofessionals de kennis van het netwerk kunnen betrekken om zo ondersteunende technologie beter te personaliseren. We ontwikkelen geen nieuwe technologie, maar wel methodes om de communicatie tussen alle betrokken partijen te verbeteren. Dat doen we volgens een designaanpak: een vrij nieuwe aanpak in de zorg die goed past bij dit type innovatieprocessen.” Maurice Magnee

Waarom was het nodig?

De HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) zet steeds vaker actiegerichte onderzoeksmethoden in. Co-design is een van die methodieken. Het is een onderzoeksmethode waarbij de mensen waarvoor je ontwerpt mee aan de ontwerptafel zitten. Je werkt samen, test wat je bedenkt direct uit en verbetert dit. Dit proces herhaal je een aantal keer. Mijn ervaring met co-design in de praktijk was welkom om Jesse Pepping (junior onderzoeker en hoofdonderzoeker van dit project) te ondersteunen.

Wat werd er mogelijk gemaakt?

Wie heeft de regie?
In de samenwerking hebben we steeds gezocht naar de juiste positie van de onderzoeker in het proces. Op welke wijze krijg je het beste inzicht in de werking van de praktijk. En hoe zorg je tegelijkertijd dat je zorgmedewerkers en verwanten niet overvraagd in hun rol als co-designer? Ik heb Jesse ondersteund ik het steeds zoeken en vinden van de juiste balans hierin.

Faciliteren van de samenwerking met projectpartners met verschillende belangen
Helpende Hand was een samenwerking tussen zowel technologieleveranciers, zorgmedewerkers, verwanten, management en onderzoekers. Elk met een eigen belang. Het goed ondersteunen bij het bewaken van deze belangen én het goed kunnen benutten van de kennis en ervaring van al deze belanghebbende was belangrijk voor het slagen van dit proces. Door heldere communicatie en goed vormgegeven sessies met de partners heeft dit tot een langdurige samenwerking geleid.

Van idee naar resultaat
Een onderzoeksproject van dit formaat is complex. Je kan nog zo’n mooie plannen maken, de werkelijkheid laat zich moeilijk sturen. Corona, zieken, designkeuzes en onverwachte inzichten maken het complex. Daarnaast is een project met mensen met een EMB complex omdat iedereen totaal anders is. Geen situatie is vergelijkbaar. Daar komt nog bij dat ‘volgens onderzoek het beste resultaat’ niet altijd het ‘best toepasbare’ resultaat is. In dit project heb ik daarom gezorgd voor scherpe projectcoaching met aandacht voor zowel het toepasbaarheid van het resultaat binnen de context van de EMB-zorg.

overzichtsplaat van alle stappen van de methodiek

Hoe was de samenwerking?

“Sanne is een geweldig persoon en ik heb de samenwerking ervaren als zeer prettig. Ik heb Sanne leren kennen in een eerder gezamenlijk co-design project en wist daarom op voorhand wat ik van Sanne kon verwachten: eerlijke communicatie, passie, kennis van zaken, en doorpakken als er doorgepakt moet worden. Sanne stapte in terwijl het project al enige tijd op stoom was en heeft zich in korte tijd de context eigen kunnen maken.” Maurice Magnée, Lector Technologie voor gezondheid

“Sanne beheerst de kunst van het bewaken van het grotere plaatje, waarbij ze niet alleen gefocust is op het project, maar ook op haar collega’s. Sanne heb ik dan ook ervaren als een zeer betrokken collega. Wat mij daarnaast al vrij snel opviel was de doelgerichtheid waarmee Sanne werkt. Ze neemt geen blad voor de mond en komt zelf met oplossingen. Iets wat ik erg kon waarderen. Tot slot heb ik van Sanne geleerd om altijd te hameren op het maken van concrete afspraken. Zo voeg je een element van verantwoordelijkheid toe en voorkom je misverstanden. Sanne heeft diepgaande kennis van implementatie en zorg, dat is terug te zien in het resultaat van Helpende Hand. Tot slot moet ik ook het enthousiasme van Sanne benoemd hebben, een onuitputtelijke energiebron die aanstekelijk werkt voor alle mensen om haar heen.” Jesse Pepping, Junior Onderzoeker

In samenwerking met Hans Bastmeijer (vormgeving) Angela van Kruisbergen (tekstcontrole)

De methodiek is online beschikbaar op de website van de HAN: website HAN over Helpende Hand

Implementatie tips Helpende hand

Artikel in ICT & Health over Helpende Hand 

Artikel in Klik over helpende hand

En als je geen abonnement hebt en het tóch graag wil lezen. Stapsgewijs zorgtechnologie inzetten bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen