Naar menu

Koraal

Koraal

Een diner pensant voor alle clientenraden.
Waarbij iedereen met elkaar in gesprek kon gaan over de nieuwe besturingsprincipes.
De gesprekken zijn gebruikt in de verdere ontwikkeling van besturingsprincipes.

Samen met mijn collega hebben we het praatstuk en de dialoog ontworpen. Zodat de ingewikkelde taal (de inclusiegedachte en een holistische mensvisie) werd hertaald in iets dat mensen konden begrijpen en iets waaraan mensen zich wilde verbinden.

Wat was de vraag?

Het is lente en 2016. Dit is de vraag: Ontwerp een dialoog voor bestuurders en clienten- en verwantenraden van de Koraal. Zodat zij in gesprek kunnen over de nieuwe besturingsprincipes. Op een manier zodat cliënten en verwanten zich gehoord voelen en zich kunnen verbinden aan de besturingsprincipes.

Waarom was het nodig?

Het was 2016 en Koraal gaat een spannende tijd tegemoet. De besturing zoals ze die nu kent gaat veranderen. Na een intensieve periode van gesprekken voeren met alle mensen uit diverse lagen van de organisatie, is er een keuze gemaakt voor negen besturingsprincipes. Deze negen principes vormen de basis voor de nieuwe organisatie.

Op dat moment vraagt de Koraalgroep ondersteuning bij het organiseren van een evenement rondom deze besturingsprincipes. Zij willen deze bespreken met cliënten en verwanten. En de negen principes laden met verhalen. Zodat zij vervolgens een toolkit kunnen ontwikkelen om alle cliënten van Koraalgroep kunnen informeren.

Wat is er mogelijk gemaakt?

We hebben gewerkt met de methodiek van inclusive design. Om ervoor te zorgen dat echt iedereen mee zou kunnen doen.

Ontwerp van een praatstuk

We zijn de organisatie in gegaan en zijn veel gesprekken gaan voeren met clienten en verwanten. Welke verhalen vertellen zij bij de besturingsprincipes? Hoe zouden we de principes noemen als ze in hun taal geformuleerd worden? De verhalen hebben we verzameld en geanalyseerd. Vervolgens hebben we ’triggers’ gekozen. Dat zijn zinnen, foto’s, audiofragmenten of stukjes tekst die een trigger vormen om ergens over in gesprek te gaan.

Deze triggers hebben we getest bij nieuwe groepen clienten en verwanten. Gaan ze ook praten over de thema’s van de besturingsprincipes? We hebben bijgestuurd en aangepast. En uiteindelijk leverde dit een praatstuk op met de 9 hertaalde besturingsprincipes en verschillende ’triggers’.

Ontwerp van de avond

De avond is een druk bezochte bijeenkomst met eten en ruim 60 aanwezigen. Van alle doelgroepen binnen Koraal is vertegenwoordiging aanwezig. Of en hoe je kan communiceren maakt niet uit. Wij zorgen dat je mee kan doen.

Na het eten verdelen wij ons in groepen. Elke groep krijgt een gespreksleider mee. De gespreksleider brengt de triggers in en zorgt dat iedereen gehoord wordt. De gespreksleider luistert en vat samen. De samenvattingen vormen de input voor het praatstuk: Een grote puzzel. (zie hieronder de niet zo scherpe foto die wel een goede indruk geeft)

Twee bestuurders houden een enorm puzzelstuk omhoog. Hierop kun je praatwolkjes zien

Aan het eind van de avond zette de bestuurders de puzzel in elkaar. En tijdens de avond liep tekenaar Rob (Rood Gras) rond om naast taal, ook visuele inbreng te geven op de besturingsprincipes en dat wat er allemaal gezegd werd.

Hoe was de samenwerking?

We hadden haast en dat werkte goed! We hebben met een klein groepje mensen van Koraal hard gewerkt. Snel geschakeld, snel samengewerkt en met een prachtig resultaat!

 

Deze opdracht is in 2016 uitgevoerd in opdracht van Koraal door NoXqs.